English | Bokmål

Feil under prosessering av forespørsel fra SP

Denne IdP-en mottok en autentiseringsforespørsel fra en SP, men en feil oppsto under prosessering av requesten.
Hvis du ønsker å rapportere denne feilen, send også med denne sporings-IDen. Den gjør det enklere for systemadministratorene og finne ut hva som gikk galt: 7b7b84ca1d

Rapporter feil

Dersom du ønsker at hjelpetjenesten skal kunde kontakte deg igjen i forbindelse med denne feilen, må du oppgi e-post adressen din nedenunder:

E-post adresse:

Hvordan få hjelp

Denne feilen skyldes sannsynligvis en feilkonfigurasjon av simpleSAMLphp eller som en følge av en uforutsett hendelse. Kontakt administratoren av denne tjenesten og rapporter så mye som mulig angående feilen.


Copyright © 2007-2008 Feide RnD